BLOG
ZUS
ZUS
Kobieta Na DG — 2019.04.01 00:00

Urlop ojcowski na działalności gospodarczej

Ojciec dziecka podlegający pod ubezpieczenie chorobowe ma prawo do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Zasiłek należy się bez okresu wyczekiwania przez okres 2 tygodni, można go wybrać w całości lub w dwóch częściach do ukończenia przez dziecko 2 lat.Wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru. W trakcie pobierania zasiłku ojciec dziecka ma prawo prowadzić działalność gospodarczą. Urlop ojcowski nie wpływa na zasiłek macierzyński lub tacierzyński jest to niezależny dodatkowy zasiłek.

Natomiast nikt nie wspomina o pułapce jaka czeka świeżo upieczonego tatę. Podobnie jak w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego zmienia się schemat ubezpieczeń. Osoba pobierająca zasiłek macierzyński za okres zasiłku ojcowskiego ma obowiązek na okres zasiłku zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończonym zasiłku ponownie zgłosić się do wszystkich ubezpieczeń wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Przegapienie terminu lub błąd w dokumentach pozbawi tatę obecnej podstawy zasiłku i może skutkować odmową zasiłków po urlopie ojcowskim.

 

Dokumenty:

  • wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego (druk ZAO do pobrania na stronie ZUS),
  • akt urodzenia dziecka,
  • druk z3b.
konsultacje, odwołania,
księgowość oraz szkolenia