BLOG
ZUS
ZUS
Natalia KND — 2018.11.23 00:00

Ulga na start – czyli zwolnienie ze składek ZUS dla nowych przedsiębiorców

30-go kwietnia 2018 roku weszła w życie tak zwana ulga na start.
Na czym polega?

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców
Art. 18. 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Tak więc osoba fizyczna, która:

  • rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej (lub będąca wspólnikiem spółki cywilnej) nie wcześniej niż od dnia 30.04.2018 roku,
  • nie prowadziła działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy
  • nie prowadzi działalności na rzecz byłego pracodawcy (działalności tożsamej z wcześniejszym zakresem czynności  umowy o pracę)

– może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

To pierwsza rzecz na którą należy zwrócić uwagę – zwolnienie dotyczy tylko składek społecznych, a więc „ulga na start” całościowo wynosi ok 1200-1400 zł (preferencyjne składki społeczne od kwietnia 2018 roku wynoszą 199,34 zł miesięcznie).

Drugą ważną informacją jest fakt, że korzystając z tej ulgi nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym, a więc ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu
Dlatego też, jeśli w trakcie tych 6 miesięcy zachorujemy, urodzimy dziecko lub ulegniemy wypadkowi – nie będzie nam się należał zasiłek. Nie otrzymamy również zasiłku opiekuńczego.

Jak skorzystać z ulgi na start?

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej, w ciągu 7 dni należy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego, na formularzu ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia: 054..
Wybierając ten kod niejako oświadczamy, że spełniamy warunki do objęcia nas ulgą na start. Miejmy na uwadze fakt, że ZUS prędzej czy później może chcieć to zweryfikować.
Po zgłoszeniu czeka nas jeszcze tylko złożenie deklaracji ZUS DRA za pierwszy miesiąc kalendarzowy – z wykazaniem samej składki zdrowotnej. Później możemy skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji.

Jak liczyć 6 miesięcy obowiązywania ulgi?

Tak jak w przypadku preferencyjnych składek ZUS – liczą się pełne miesiące kalendarzowe. Ulga przysługuje przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych

Przykład 1: Przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą od 01.06.2018 roku. Ulga na start – jeśli zechce z niej skorzystać – przysługiwać mu będzie do 30.11.2018 roku. Do ubezpieczeń społecznych musi się więc zgłosić od 01.12.2018 roku.
Przykład 2: Przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą od 02.06.2018 roku. Ulga na start przysługiwać mu będzie do 31.12.2018 roku (miesiąc czerwiec nie jest pełnym miesiącem). Do ubezpieczeń społecznych musi się zgłosić od 01.01.2019 roku

Po upływie 6 miesięcy, w ciągu 7 dni należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych, na formularzu ZUS ZUA. Należy również zmienić kod tytułu ubezpieczenia, z 054 na:

057 – jeśli mamy prawo do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS
051 – jeśli nie mamy prawa do składek preferencyjnych (bo na przykład rozpoczynamy współpracę z byłym pracodawcą)

Skorzystanie z tej ulgi jest dobrowolne. W każdej chwili możemy z niej zrezygnować, zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych.

Rozpoczęcie współpracy z byłym pracodawcą, powodujące utratę prawa do ulgi nie działa wstecz. Tracimy prawo do ulgi od dnia rozpoczęcia współpracy. Jeśli w trakcie tych 6 miesięcy zaprzestaniemy współpracy z byłym pracodawcą i znowu zaczniemy spełniać kryteria – możemy wrócić do korzystania z ulgi.

WAŻNE!
Powrót do ulgi możliwy jest tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca stracił prawo do korzystania z niej  i – po czasie – je odzyskał. Jeśli przedsiębiorca z własnej woli zrezygnował z ulgi zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych, prawo do ulgi przepada!

Ulga na start nie wyłącza możliwości skorzystania z preferencyjnych składek ZUS. Jeśli po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS – ma do nich prawo przez kolejne 24 pełne miesiące kalendarzowe.

Korzystając z ulgi na start przedsiębiorca może „odroczyć” konieczność płacenia pełnych składek ZUS o 30 /31 miesięcy (6 lub prawie 7 [przykład 2] miesięcy ulgi + 24 miesiące składek preferencyjnych).
Należy tylko pamiętać, że niższe składki ZUS, to niższe świadczenia – teraz (świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) i w przyszłości (świadczenia emerytalne/rentowe).

konsultacje, odwołania,
księgowość oraz szkolenia