BLOG
ZUS
ZUS
Natalia KND — 2019.02.01 00:00

Ile czasu ma ZUS na wypłatę zasiłku przedsiębiorcy?

Jak długo trzeba czekać na wypłatę zasiłku chorobowego*?

Często można natknąć się na informację, że ZUS ma 30 dni na wypłatę zasiłku.

Nie jest to do końca prawdziwe stwierdzenie.

ZUS ma owszem 30 dni, ale od daty wpływu ostatniego dokumentu mającego wpływ na prawo do zasiłku chorobowego.
W przypadku przedsiębiorcy, do ustalenia prawa do zasiłku, nie wystarczy sam druk ZLA oraz zaświadczenie płatnika składek Z-3B.

Aby ocenić, czy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego, ZUS musi poczekać na zapłatę składek ZUS za miesiąc w którym powstała niezdolność.

Dlaczego?

Jeśli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą składek lub opłaci składki w niepełnej wysokości, traci dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od pierwszego dnia miesiąca, za który składki były należne.
Warunkiem koniecznym do wypłaty zasiłku chorobowego, jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.
A więc, żeby ocenić, czy przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w pierwszym dniu niezdolności do pracy, ZUS musi zaczekać na opłatę składek za miesiąc choroby.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zwolnienie chorobowe rozpoczęło się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i trwało cały miesiąc. W takim wypadku termin 30-dniowy liczony jest od dnia wpływu zwolnienia oraz Z-3B. ZUS nie musi czekać na składki za ten miesiąc, ponieważ składki społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, są za ten miesiąc nienależne.

Nie wystarczy jednak zapłata składek.

ZUS czeka również na złożenie deklaracji DRA.

Dlaczego?

Otóż z podobnych powodów, dla których czeka na wpłatę składek – musi ocenić, czy składki zostały opłacone w prawidłowej wysokości. A więc „zderzyć” wpłatę z zadeklarowanymi kwotami.
Punkt ten dziwi najczęściej przedsiębiorców, którzy opłacają składki tylko za siebie i korzystają ze zwolnienia z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji.
Otóż także i w takim przypadku ZUS może traktować deklarację DRA (tą sklonowaną) jako dokument mający wpływ na prawo do zasiłku – i 30dniowy termin na wypłatę, liczyć od dnia sklonowania deklaracji. Przedsiębiorca ma bowiem prawo zadeklarować składki wyższe niż minimalne, składając deklarację w ostatniej chwili. Dlatego ZUS musi sprawdzić, czy przedsiębiorca zapłacił tyle składek, ile zadeklarował.

Jeśli więc chcemy otrzymać zasiłek wcześniej – oprócz wcześniejszej zapłaty składek, musimy pamiętać też o złożeniu deklaracji.

Przykład:
– zwolnienie chorobowe 05-15.05.2018; ZUS ZLA oraz Z-3b zostały złożone w ZUS w dniu 12.05.2018
– składki za miesiąc maj przedsiębiorca zapłacił w dniu 02.06.2018
– deklaracje za miesiąc maj (za siebie i pracownika) złożył w dniu 13.06.2018
ZUS na wypłatę zasiłku ma czas aż do 12-go lipca

Niektóre jednostki ZUS mają dziwną interpretację zwrotu „ostatni dokument mający wpływ na prawo do zasiłku”. Słyszałyśmy o sytuacji, w której ZUS liczył 30 dni od daty ZAKOŃCZENIA ZWOLNIENIA.
W przypadku dłuższych zwolnień, może to opóźnić wypłatę nawet o kolejny miesiąc!

Nie zgadzamy się z taką interpretacją! Nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia na taki sposób liczenia terminu wypłaty zasiłku. Upływ ostatniego dnia zwolnienia nie jest zdarzeniem mogącym zdecydować o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniu chorobowemu.
Przychodzi nam na myśl powód takiej interpretacji.
Do zakończenia zwolnienia ZUS ma prawo skontrolować zasadność zwolnienia (lekarz orzecznik) lub prawidłowość jego wykorzystywania.
ALE – nie może być tak, że ZUS – czyli instytucja, która te kontrole zleca – czeka do zakończenia zwolnienia, żeby „sprawdzić” czy będzie kontrola i czy przedsiębiorca przejdzie ją pomyślnie.

Niestety niemal każdego dnia przekonujemy się, że  ZUS ma swoje „odgórne” zasady postępowania, które często różnią się w zależności od oddziału ZUS.
Co w instytucji publicznej, której podstawą istnienia są ogólnie obowiązujące przepisy prawne – nie powinno mieć miejsca.

*te same zasady dotyczą zasiłku opiekuńczego, wypadkowego, macierzyńskiego (zmienia się wtedy tylko ilość i rodzaj potrzebnych dokumentów, których złożenie rozpoczyna bieg 30dniowego terminu)

konsultacje, odwołania,
księgowość oraz szkolenia